راهکار نوبت دهی

سپهر

سپهر، راهکاریست برای مدیریت نوبتهای مراجعین مراکز روانشناسی و مشاوره که بر پایه تجربه سی ساله ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره طراحی و توسعه داده شده است و مورد استقبال سایر روانشناسان و مشاوران و مدیران مراکز قرار گرفته است.

استفاده رایگان
سپهر

طرح ها و قیمت ها

سپهر چگونه مسئله نوبت دهی را حل می کند؟

سپهر

سپهر چگونه مسئله نوبت دهی را حل می کند؟

سپهر با ایجاد امکان تشکیل پرونده برای مراجعین، و تعریف مشاوران و ساعات حضور آنها در مجموعه و همچنین امکان تعریف اتاقهای مشاوره برای هر مرکز، و تعیین ساعات فعالیت اتاقها و همچنین مدت زمان هر جلسه مشاوره، این امکان را به مسؤول دفتر مشاوره می دهید که برای مراجعین، نوبت مشاوره با روانشناس در اتاق مشاوره تخصیص دهد.

ثبت نام رایگان

مزایای سامانه نوبت دهی سپهر

چرا سپهر؟

9480

توسعه پذیری

نوبت ثبت شده

2370

مقبولیت

مراجعه کننده

5

سابقه

سال سابقه ارائه خدمات