درباره ما

سپهر محصولی است ساخته شده در بستر وب و بر اساس نیاز های مدیریتی مؤسسه تعاملی هیجان اندیشه توسط گروه فنی مؤسسه، که به سبب منطبق بودن با نیاز مجموعه، بهبود چشمگیری در نظم مؤسسه و همچنین افزایش بهره وری از طریق مشخص کردن وقتهای خالی مؤسسه بود.

از طرف دیگر، این محصول مناسب استفاده مسؤول دفتر مؤسسه به طوری طراحی شد که استفاده از آن نیاز به حداقل دانش فنی داشته باشد و رابط کاربری مناسبی برای استفاده مداوم کاربر داشته باشد. که در این مسیر تعامل بالایی گروه فنی با مسؤول دفتر مجموعه داشته است که نتیجه مورد پذیرش مسؤول دفتر مجموعه قرار گرفت و در طی این سالها و تغییر منشی های مجموعه، این رضایت از محصول همواره برای منشیان مجموعه بر قرار بود.

از طرف دیگر، مدیر مجموعه که معمولاً دورکار بود و نیاز داشت نظارتی از راه دور بر روی مجموعه داشته باشد و شریان اصلی خدماتی آن یعنی نوبت دهی داشته باشد، و همچنین عدم نیاز به سرمایه گذاری برای خرید تجهیزات، گروه فنی را بر آن داشت که محصول را بر بستر وب طراحی کند.

انتخاب بستر وب امکانات زیادی را برای محصول سپهر فراهم کرد که از جمله آن امکان اتصال به سایر نرم افزار های تحت وب مانند حسابداری، فرم ساز؛ فروشگاه آنلاین داشت.

طراحی محصول سپهر بر اساس طراحی چابک شکل گرفت و با حفظ تعامل با کاربر نهایی سعی در توسعه محصول در راستای رفع نیاز کاربر بوده است که برای حفظ این ویژگی برای عرضه عمومی آن هم راه اندازی مرکز تماس با مشتریان را مد نظر قرار داد تا این ارتباط نزدیک با کاربر از طریق نظر سنجی و نیاز سنجی مداوم حفظ شود.

ارتباط تیم مرکز تماس با تیم توسعه محصول چرخه توسعه محصول بر اساس نیاز کاربر را کامل میکند.

از سمت دیگر انتخاب بستر وب برای توسعه محصول مسائل منحصر به خودش را از جمله ایجاد بستر مطمئن فنی از قبیل سرور ها و از سمت دیگر امنیت اطلاعات کاربران را ایجاد کرد که گروه فنی به این مسئله به طور ویژه و مستقیم نگاه می کند.

نحوه قیمت گذاری محصول سپهر به صورت مصرف است و سعی شده است با مناسب ترین قیمت ممکن عرضه شود که در شروع کسب و کارها همراه آنها باشد و عدالت قیمت گذاری را در نظر داشته باشد.